Word een sterkere, fittere atleet in minder tijd met Endurance Coaching

Härén et al12 hebben een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd waarin de werkzaamheid van MLDTs na polsbeenfractuur en daaropvolgende behandeling van de distale radius werd geëvalueerd. In dit experimentele ontwerp, ontvingen alle geïncludeerde patiënten de standaard van zorg voor deze voorwaarde met deelnemers dan gerandomiseerd in MLDT en controlegroepen. Naast de standaardzorg kreeg de MLDT-groep 10 MLDT-behandelingen., Härén et al12 rapporteerden dat de MLDT-groep statistisch significant verlaagde metingen van het handvolume vertoonde, wat wijst op minder oedeem aanwezig in de gewonde extremiteit. Dit voorlopige bewijs ondersteunt de werkzaamheid van MLDTs in de sportgeneeskunde en revalidatie specifiek voor de behandeling van polsbeenfracturen. Nochtans, worden de voortgezette onderzoeken met grotere steekproefgrootte vereist om de resultaten van de drie bovengenoemde menselijke onderzoekstudies te bevestigen en te valideren.,

van toepassing zijnde casus-en pilotstudies hebben resultaten opgeleverd die de klinische effectiviteit ondersteunen van de integratie van MLDTs in multimodale behandelingsinterventies voor aandoeningen van het bewegingsapparaat 4,13 en neuromuscular14. Deze positieve resultaten omvatten statistisch significante afnames van pijn13 en klinisch significante afnames van oedeem 4, verbeteringen in wondgenezing4 en herstel van anatomische structuur en fysiologische functies4, 14. Deze pragmatische rapporten suggereren dat MLDTs effectief zijn in een behandelparadigma wanneer gebruikt in combinatie met andere interventies., Hoewel deze resultaten de potentiële effectiviteit van MLDTs voor musculoskeletale aandoeningen ondersteunen in een context die de klinische praktijk in de praktijk weerspiegelt, blijft de specifieke bijdrage van MLDTs aan deze positieve resultaten helaas onbekend. Dit is over het algemeen te wijten aan de gebruikte onderzoeksmethoden, d.w.z. voornamelijk quasi-experimentele ontwerpen, die volgens de CEBM-normen laag scoren voor het rangschikken van de niveaus van bewijs en validiteitsscores die door de Pedro-schaal worden onderzocht 9,10., Deze pragmatische studies ondersteunen de doeltreffendheid van Mldt ‘ s in de sportgeneeskunde en revalidatie in de strengste zin niet19.

het sterkste bewijs van RCT ‘ s suggereert dat MLDTs werkzaam kan zijn in de resolutie van enzymserumspiegels geassocieerd met acute structurele schade aan skeletspiercelcel11 en in de vermindering van oedeem na polsbeenfractuur van de distale radius12 en acute enkelverstuiking2., Op basis van de CEBM-normen voor het rangschikken van de niveaus van bewijs is er momenteel echter een onvoldoende en inconsistent geheel van bewijs om een rang van aanbeveling te ondersteunen op basis waarvan klinische praktijkrichtlijnen voor het gebruik van MLDTs bij het rehabiliteren van atletische verwondingen kunnen worden vastgesteld.

Manuele Lymfedrainage technieken blijven een klinische kunst gebaseerd op hypothesen, theorie en voorlopig bewijs. De onderzoekers moeten ernaar streven om de biofysische gevolgen te verduidelijken die zijn diverse voorgestelde therapeutische toepassingen in het menselijke organisme ondersteunen., Gerandomiseerde gecontroleerde studies en longitudinale prospectieve cohortstudies zijn nodig om de werkzaamheid van MLDTs vast te stellen bij het produceren van positieve resultaten voor patiënten die revalideren van sportgerelateerde verwondingen. Onderzoekers die dergelijke experimentele ontwerpen gebruiken, moeten ijver gebruiken bij het selecteren van specifieke modi van MLDTs die moeten worden opgenomen in de respectieve interventieregimes, zodat diverse vormen van de therapie worden vermeden met onderzochte behandelingsprotocollen., De toegepaste en klinische wetenschappen studies van Schillinger et al11, Eisenhart et al2, en Härén et al12 samen met geavanceerde fundamentele wetenschap experimentele methoden geïmplementeerd door Knott et Al16 en Hodge et Al17 kunnen dienen als basis voor toekomstige hybride onderzoeken in dit domein van manuele therapie. Zodra dit facet van een voorgesteld onderzoeksparadigma is vastgesteld, kan de focus zich uitbreiden met het bepalen van de optimale behandelingsduur evenals de meest effectieve snelheid en frequentie van toegediende MLDTs voor de ontwikkeling van een gedefinieerd interventiealgoritme.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar