2020 ersättning uppdatering för hem sömnapné testning

November 1st, CMS släppt 2020 Medicare läkare avgift schema. Den slutliga betalningen priser för hem sömn tester är i linje med de förändringar som initierats av CMS förra året., Medicare National payment rates for CPT® 95800 (sömnstudie, obevakad, samtidig inspelning; hjärtfrekvens, syremättnad, respiratorisk analys, t.ex. genom luftflöde eller perifer arteriell ton och sömntid) förblev i stort sett densamma, med en 2% minskning jämfört med föregående år. Medicare betalningsbelopp för CPT-kod 95806 (sömnstudie, obevakad, samtidig registrering av, hjärtfrekvens, syremättnad, luftflöde i luftvägarna och andningsinsats, t.ex. thoracoabdominal rörelse) fortsätter med en 15% minskning av global servicebetalning från föregående år (se Tabell 1)., De två primära skillnaderna mellan koderna är att 95800 kan innefatta användning av perifer arteriell Tonteknik och kravet på mätning av sömntid av enheterna.

i 2018 publicerade CMS betydande förändringar av betalningsbelopp för hemsömnstester som börjar 2019, baserat på 2017 rekommendationer från American Medical Association RVs Update Committee (RUC) och en analys av övningskostnaden (PE) ingångar för en rad tjänster, inklusive 95806. PE RVU fångar kostnaden för leveranser och utrustning som används i ett medicinskt förfarande., Denna marknadsbaserade analys av de varor och den utrustning som används i olika tjänster ledde till en rekommenderad minskning av utrustningskostnaderna—och en resulterande minskning av PE—ingångarna-för kod 95806. De minskade kostnaderna har planerats träda i kraft genom en fyraårig övergång som börjar 2019 och fortsätter genom 2022. Påverkan på Medicare betalningar relaterade till dessa 2019 förändringar för kod 95806 resulterade i en 19-procentig nedgång i den globala Medicare betalning priser jämfört med 2018., Under det andra året av PE RVU-övergången, från 2019 till 2020, antog CMS en annan minskning med 15% i det nationella Medicare-betalningsbeloppet för kod 95806

kalenderår 2020 Medicare Physician Fee Schedule, Slutregel . 1 November 2019. Medicare betalningsräntan för varje tjänst är baserad på en formel som tar hänsyn till klinikernas arbete, övningskostnader och kostnaden för professionell ansvarsförsäkring., Den relativa kostnaden för dessa insatsvaror representeras av RVU (relative value units), som justeras för variation på olika marknader och multipliceras med en årligen uppdaterad standard som kallas ”konverteringsfaktorn” för att komma fram till en betalkurs.

CMS har angett att 2021 och 2022 kommer att se en liknande minskning av kostnaderna för den utrustning som används för att beräkna Pe RVUs för kod 95806, vilket förväntas leda till ytterligare Medicare betalningsminskningar.

denna information tillhandahålls endast för din bekvämlighet., Det är inte avsett som en rekommendation av klinisk praxis, kodningsrådgivning eller juridisk rådgivning. Det är leverantörens eget ansvar att fastställa täckning och lämna in lämpliga koder, modifierare och avgifter för de utförda tjänsterna. Kontakta din Medicare Administrative Contractor (MAC) eller annan kommersiell betalare för tolkning av täckning, kodning och betalningspolicy.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet