utländska investeringar

Fig. 76 utländska investeringar. Utländska direktinvesteringar utanför och innanför utländska direktinvesteringar i ledande länder, 2000-2003. Källa: betalningsbalansstatistik, IMF 2004. utländska investeringar investeringar av ett lands inhemska medborgare och företag och regeringen i köp av utländska finansiella värdepapper och fysiska tillgångar – utländska direktinvesteringar (FDI)., Utländska investeringar i finansiella tillgångar (portföljinvesteringar),…

Continue reading

W. Edwards Deming Center för kvalitet, produktivitet och konkurrenskraft

om Dr.W. Edwards Deming W. Edwards Deming var rådgivare, konsult, författare och lärare till några av de mest inflytelserika affärsmän, företag och vetenskapliga pionjärer inom affärsprocessen reengineering., Han har beskrivits som en nationell folklig hjälte i Japan, där han var direkt ansvarig för att inspirera och vägleda den spektakulära ökningen…

Continue reading

Hoppa till verktygsfältet