Två Faktorteori av Motivation

”motivationer leder till arbetsnöjdhet”. – Fredrick Herzberg allt man behöver motivation, vare sig det blir motiverat att göra jobbet eller prestation som uppnås på jobbet. Korrekt motivation och tillfredsställelse behövs för att stimulera personen på arbetsfronten för att uppnå målen. Sådana motivationer leder till arbetsnöjdhet. ©/Adobe Stock vad gör ett…

Continue reading

Scleritis Pictures

detta är ett klassiskt fall av nodulär sklerit med vaskulariserad skleroserande keratit. Det kan det vara… sklerit är inflammationen i ögatets vita (sclera), ett allvarligt och smärtsamt tillstånd. Den… har ett rött Blodsprängt öga? Det kan vara episklerit eller sklerit ett grundläggande tillvägagångssätt för att hantera främre sklerit Temporal nekrotiserande…

Continue reading

Hoppa till verktygsfältet