komplett Guide till hyra


Vad gör dig en hyresgäst? Ett leasingavtal

ett leasingavtal är ett avtal som beskriver villkoren för att en part samtycker till att hyra egendom som ägs av en annan part. Det garanterar hyresgästen, även känd som hyresgästen, användning av en tillgång och garanterar uthyraren, fastighetsägaren eller hyresvärden, regelbundna betalningar för en viss period i utbyte. Både hyresgästen och uthyraren får konsekvenser om de inte upprätthåller villkoren i kontraktet. Det är en form av inkorporeal rätt.,

1:05

leasing

förstå ett leasingavtal

leasingavtal är juridiska och bindande avtal som anger villkoren för hyresavtal i fastigheter och fastigheter och personlig egendom. I dessa avtal fastställs varje parts skyldigheter att verkställa och upprätthålla avtalet och är verkställbara av var och en., Till exempel innehåller ett bostadsfastighetsavtal adressen till fastigheten, hyresvärdens ansvar och hyresansvar, till exempel hyresbeloppet, en obligatorisk deposition, hyresdatum, konsekvenser för avtalsbrott, leasingperioden, husdjurspolicyer och annan viktig information.

inte alla leasingavtal är utformade på samma sätt, men det finns några vanliga funktioner: hyresbelopp, förfallodatum, hyresgäst och hyresgäst, etc. Hyresvärden kräver hyresgästen att underteckna hyresavtalet och därmed godkänna dess villkor innan ockuperar fastigheten., Leasingavtal för kommersiella fastigheter, å andra sidan, förhandlas vanligtvis i enlighet med den specifika hyresgästen och löper vanligtvis från ett till 10 år, med större hyresgäster ofta har längre, komplexa hyresavtal. Hyresvärden och hyresgästen bör behålla en kopia av hyresavtalet för sina register. Detta är särskilt användbart när tvister uppstår.

viktiga Takeaways

  • ett leasingavtal är ett kontrakt som beskriver villkoren för att en part går med på att hyra egendom som ägs av en annan part.,
  • hyresavtalet garanterar hyresgästen, även känd som hyresgästen, användning av en tillgång och garanterar uthyraren, fastighetsägaren eller hyresvärden, regelbundna betalningar för en viss period i utbyte.
  • leasingavtal är juridiska och bindande avtal som anger villkoren i hyresavtal i fastigheter och fastigheter och personlig egendom.
  • konsekvenserna för att bryta hyresavtal sträcker sig från mild till skadlig, beroende på omständigheterna under vilka de bryts.,

bryta ett leasingavtal

konsekvenserna för att bryta leasing varierar från mild till skadlig, beroende på omständigheterna under vilka de bryts. En hyresgäst som bryter ett leasingavtal utan förhandling med hyresvärden står inför en civil rättegång, ett nedsättande märke på deras kreditupplysning, eller båda. Som ett resultat av att bryta ett leasingavtal kan en hyresgäst stöta på problem med att hyra en ny bostad, liksom andra problem som är förknippade med att ha negativa poster på en kreditupplysning., Hyresgäster som behöver bryta sina leasingavtal måste ofta förhandla med sina hyresvärdar eller söka juridisk rådgivning. I vissa fall, att hitta en ny hyresgäst för fastigheten eller förverkande deposition inspirerar hyresvärdar att tillåta hyresgäster att bryta sina leasingavtal utan ytterligare konsekvenser.

villkoren för ett leasingavtal är inte automatiskt verkställbara, så en klausul som tillåter en hyresvärd att komma in i lokalerna när som helst utan förvarning eller en som, via domstol, ger en hyresvärd att återhämta sig mer än lagstadgade gränser är inte verkställbar.,

vissa hyresavtal har klausuler om förtida uppsägning som tillåter hyresgäster att säga upp avtalen under en viss uppsättning villkor eller när deras hyresvärdar inte uppfyller sina avtalsförpliktelser. Till exempel kan en hyresgäst kunna säga upp ett leasingavtal om hyresvärden inte gör aktuella reparationer på fastigheten.

kommersiella leasingavtal

hyresgäster som hyr kommersiella fastigheter har en mängd olika hyrestyper tillgängliga, som alla är strukturerade för att tilldela mer ansvar på hyresgästen och ge större up-front vinst för hyresvärden., Vissa kommersiella leasingavtal kräver hyresgästen att betala hyra plus hyresvärdens driftskostnader, medan andra kräver hyresgäster att betala hyra plus fastighetsskatt och försäkring. De fyra vanligaste typerna av kommersiella fastigheter leasingavtal inkluderar:

  • Single-Net Leasing: i denna typ av leasing är hyresgästen ansvarig för att betala fastighetsskatt.
  • dubbla netto leasingavtal: dessa leasingavtal gör en hyresgäst ansvarig för fastighetsskatt och försäkring.
  • Triple-Net leasing: hyresgäster som undertecknar dessa leasingavtal betalar fastighetsskatt, försäkring och underhållskostnader.,
  • bruttohyra: hyresgästerna betalar hyran medan hyresvärden ansvarar för övriga kostnader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet