Had Jezus broers, zussen of broers of zussen?

Er is door de eeuwen heen veel discussie geweest over de exacte relatie tussen deze mannen en Jezus. Dus de vraag blijft: had Jezus broers en zussen? Er zijn drie belangrijke opvattingen naar voren gebracht:

(2) dat zij zijn stiefbroers waren, dat wil zeggen kinderen van Jozef uit een eerder huwelijk (en dus allemaal ouder dan hij en helemaal niet zijn bloedverwanten);

(3) dat zij de neven van Jezus waren aan de kant van de moeder, volgens sommigen, of aan de kant van Jozef, volgens anderen.

bladeren: Waar is Jezus geboren?,
Browse: wanneer is Jezus geboren?

drie opvattingen over Jezus’ broers en zussen

degenen die de eerste mening hebben beweren dat dit de meest natuurlijke manier is om de verschillende verwijzingen naar deze broers te begrijpen; ook dat dit de meest voor de hand liggende bedoeling is van Matteüs 1:25 en Lucas 2:7.degenen die het tweede standpunt innemen, beweren dat familieethiek jongere broers en zussen niet zou toestaan om zich te bemoeien met een oudere broer zoals Jezus’ broers hem bespotten (zie Marcus 3:31; Johannes 7:3-4)., Zij wijzen er verder op dat het feit dat Jezus zijn moeder onder de hoede van de apostel Johannes heeft gelaten (Johannes 19:26-27) in plaats van bij een van zijn broers, sterk impliceert dat Maria geen andere kinderen had.

De opvatting dat deze broers de neven van Jezus aan Jozefs zijde waren, is gebaseerd op pure vermoedens. Dat zij neven waren aan Maria ‘ s zijde is gebaseerd op de onbewezen identiteit van “Maria, de vrouw van Cleophus” met de zuster van Maria (Johannes 19:25; Marcus 15:40), en op de onbewezen identiteit van “Klopas” met Alfeüs (Marcus 3:18).,

Jezus’ broers, zussen & moeder

Jezus’ broers en zussen worden vermeld als begeleiders van Jezus en zijn moeder naar Kafarnaüm na het huwelijk in Kana (Johannes 2:12). Later worden Maria en deze broeders beschreven als zoekende naar een audiëntie met Jezus (Matteüs 12:46-50; Marcus 3:31-35; Lucas 8:19-21). Tegen het einde van Jezus’ bediening, worden zijn broeders genoemd als het aansporen van Jezus om zijn Messias te bewijzen, waaraan zij zelf twijfelden (Johannes 7:3-5)., Dat zij zich later bekeerden is duidelijk, want zij worden in Handelingen beschreven als het verenigen met de discipelen en anderen in “gebed en smeekbede” vóór Pinksteren (Handelingen 1:13-14). Paulus impliceert dat zij allen getrouwd waren (1 Korintiërs 9:5).veel commentatoren beweren dat de schrijver van de brief van Judas, die zichzelf identificeert als de “broer van Jakobus”, een van deze broers was (Judas 1). Er wordt ook algemeen aangenomen dat de leider van de kerk in Jeruzalem Jakobus de broer van Jezus was (zie handelingen 12:17; 15:13)., Dit lijkt te worden bevestigd door Paulus ‘ verwijzing naar zijn bezoek aan Jeruzalem, waarin hij verklaart dat hij alleen Petrus zag, en “Jakobus, de broer van de Heer” (Galaten 1:18-19).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar