Undvik föräldralösa och änkor!

Desktop Publishing

Orphan är en term som används för att beskriva ett enda ord som visas längst ned i ett stycke eller kolumn. En änka är ett enda ord eller en kort fras som visas ensam högst upp i kolumnen. De lägger till ”floder” av vitt utrymme och stör ögonrörelsen från en textrad till nästa.

Du bör också undvika att lägga mindre än tre rader i ett nytt stycke längst ner i en kolumn. Färre än tre rader kommer att göra det svårare för läsaren att hålla information organiserad. Exemplet nedan visar alla tre punkter.,

vitt utrymme kan underanvändas, överanvändas eller bara slarvigt användas. God kontroll av vitt utrymme kan förbättra läsarens förståelse. Till exempel kan för mycket utrymme mellan en kolumn med text och ett nytt underhuvud avbryta ögonrörelsen för dina läsare. Generellt sett är det lättare för människor att läsa snabbt om avståndet mellan ord och linjer inte är för att förlora.

Var uppmärksam på utrymmet mellan punkterna. Om du skriver in den första textraden ska du inte infoga extra mellanslag mellan stycken. Gör det ena eller det andra., Tidskrifter i allmänhet indrag och minimera utrymmet mellan punkterna. Vissa nyhetsbrev designers använder blockera stycken och lägga utrymme mellan dem.

”föregående
Fortsätt ”
introduktion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet