major medical health insurance


betraktas kortsiktiga hälsoplaner som stor medicinsk täckning?

vissa kortsiktiga hälsoplaner och vissa statliga försäkringsregulatorer hänvisar specifikt till kortfristig sjukförsäkring som ”kortfristig stor medicinsk” medan andra inte gör det. Vissa stater tillämpar många av sina regelbundna stora sjukförsäkring regler till kortsiktiga planer, medan andra specifikt undanta kortsiktiga planer från olika förordningar.,

kortsiktiga hälsoplaner som arbetar med avdragsgilla, försäkringar och ett tak på kostnader utanför fickan kan i allmänhet betraktas som stor medicinsk täckning (om än täckning som har ett angivet slutdatum). Dessa planer är i allmänhet inte lika robusta som ACA-kompatibla planer, eftersom de ofta utesluter olika typer av vård helt och hållet (receptbelagda läkemedel, mammaledighet och psykisk vård är oftast uteslutna) och de sätter ett tak på det totala belopp som försäkringsplanen kommer att betala för en persons vård.,

men kortsiktiga planer som fungerar mer som en fast ersättning plan (dvs med integrerade tak på förmånsbelopp för specifika tjänster, eller en per diem betalning baserad på dagar på sjukhuset) kan inte betraktas som stor medicinsk täckning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet