utenlandske investeringer

Fig. 76 Utenlandske investeringer. Utover og innover FDI flyter av ledende land, 2000-03. Kilde: utenriksregnskapet, IMF 2004. utenlandske investeringer INVESTERINGEN av et lands innenlandske borgere og bedrifter og det offentlige i kjøp av utenlandske VERDIPAPIRER FINANSIELLE og fysiske eiendeler UTENLANDSKE DIREKTE INVESTERINGER (FDI)., Utenlandske investeringer i finansielle eiendeler (porteføljeinvesteringer), i…

Continue reading

Hopp til verktøylinje